Намерени резултати 1-10 ОТ 9
 

Мотивационна сфера на личността и учебната дейност


Да се представи цялостна концепция за структурата на личността, в която да бъдат отнесени всички компоненти, характеризиращи същността на личността е много трудно...
 

Иновации в образованието


Междусубектните взаимодействия в образователния процес се осъществяват чрез утвърждаването на образователни стратегии и техники за организация на дейността, т.е утвърждава се интерактивното взаимодействие чрез екипното обучение...
 

Иновациите


Ролята на иновациите в международния бизнес и икономика...
 

Иновации в училищното образование


Приемането на личностната парадигма съществено променя разбирането за феномена на целта. Тя се представя като някакъв модел на личността, който изразява социум, който има форма на стандартите на образование и поведение...
 

Динамика и жизнен цикъл на иновационния процес в Република България


Определение на иновациите, както и влиянието на процеса върху фирмите в България, социологически проучвания...
 

Съвременните иновации и иновационна политика – база за формиране на ефективна продуктова политика


Иновация или нововъведение е приложението на нов или значително подобрен продукт, процес, нов маркетингов или организационен метод в бизнес практиката, в организацията или техните взаимоотношения с външната среда....
 

Иновационни форми за повишаване на фирмената конкурентоспособност


Проблемите на конкурентоспособността на съвременните фирми представляват интерес за изследователи, бизнесмени и управляващи. в научната литература все още липсва общопризната дефиниция за нея сред съществуващото множество от становища...
 

Модел на вътрешен контрол


Курсова работа за Социални програми. Специалност "Управление на административните разходи"...
 

Извеждане на конкурентоспособността и устойчивото развитие


Днес повече от всякога европа се нуждае от промишлеността и промишлеността се нуждае от Европа. Тя е двигателна сила на иновациите и осигурява решения за предизвикателствата, пред които е изправено нашето общество...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Управление на иновациите с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Велико Търново
Управление на иновациите
Ограничаване на резултатите