Иновационен процес


Една идея се превръща в иновация, само когато въведена в пазара, тя създава полза за клиента, за която той е готов да плати или вградена вътре във организацията...
 

Същност и структура на иновационния процес


Материалът е предназначен за студенти от Югозападен университет "Неофит Рилски"...
 

Инвестиции и финансиране на иновациите


Инвестициите в иновации зависят от функционирането на цялата иновационна системаинансови ангажименти на правителството в НИРД правят тази област важен стълб на националната иновационна политика...
 

Иновации


Що е иновация: Терминът е от латински произход. И има български синоним "нововъведение", което означава "нещо ново, въведено в практиката". Съдържателната страна на понятието се свежда до действие, до насоченост. Въпреки честото заместване на понятиет
 

Същност и характерни особености на иновацията


Основни характеристики на процеса на управление на иновациите процесът на управление на иновациите цели да осигури създаването на (иновативен) продукт, който да бъде възприет като новост, благодарение на предварително изградените в предприятието...
 

Иновационните мрежи - новата парадигма за създаване и дифузия на знания и иновации. Характеристика на предприемача и новатора


Курсова работа по дисциплината мениджмънт на иновациите. Разгледани са: същността на иновациите, видовете иновации и тяхното управление, изграждането на иновационни мрежи и др...
 

Брутен вътрешен продукт и иновации


БВП представлява пазарната стойност на всички стоки и услуги, предназначени за крайно потребление, произведени вътре в националното стопанство за даден период или съвкупната стойност на “крайния продукт”, произведен за определен период...
 

Иновациите и тяхното развитие в България през периода 1990 – 2010


Съдържа характеристика на Показателите БВП и средна работна заплата и тяхното развитие в периода 1990-2010 година, както и иновациите и международните инвестиции в България за същият период. Съдържа богати и изчерпателни таблици и диаграми...
 

Иновациите в мениджмънта в България


Развитие на иновациите в мениджмънта в България през 1990-2010 година...
 

Иновации и иновационна политика


Иновационна политика и иновационен риск. Методи за управление на риска. Създаване и внедряване на нови продукти и технологии в условията на риск....
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Управление на иновациите с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Благоевград
Югозападен университет "Неофит Р ...
Управление на иновациите
за Студенти
Ограничаване на резултатите