Финансиране на иновациите чрез рисков капитал


Управлението на фирмените иновации предполага да са налице следните основни предпоставки: мениджърите да познават добре типовете иновации във фирмата и особеностите на тяхното управление...
 

Роля на интелектуалния капитал за развитието на фирмата


Управлението на ролята и преодоляването на съпротивата често може да се наблюдават в една организация. Във всяка организация се срещат трудности, особено когато дейностите налагат работа в екип...
 

Иновационна политика на търговска банка pro


Търговските банки са в центъра на стопанския живот на всяка страна. Те спомагат за създаването на икономическите субекти и структури, активно съдействат в управлението и подкрепата на стопанския живот...
 

Управление на иновационния процес pro


Екологичната ефективност и нейното развитие е необходимост за бизнеса, но не се очертава да бъде достатъчна през новото хилядолетие...
 

Управление на иновационния процес pro


Господин Иван Иванов, изпълнителен директор на “ХYZ” АД влезе в заседателната зала видимо притеснен. Той трябваше да докладва пред Съвета на директорите за резултатите от дейността на дружеството...
 

Иновационна система на България като членка на Европейския съюз pro


Известни са различни и много на брой дефиниции на иновацията. Като сложно комплексно явление тя е обект на внимание от страна на социолози, юристи, икономисти и психолози...
 

Иновации в образователната, публичната и социалните области pro


С настоящата курсова работа с поставям за цел да анализирам иновациите в различните области - социална, икономическа и образователна, едновременно с техните особености и специфики...
 

Иновации и устойчива икономика pro


Устойчивото развитие стана едно от много важните и ключови понятия, което събира в себе си много интелектуални усилия от различни видове като художествен, природен, философски и други...
 

Иновационни политики, иновации и устойчиво развитие на земеделския сектор pro


Земеделието в България има стратегическо значение за икономическия прогрес на страната ни. С влизането на България в Еврпейския съюз, общата селскостопанска политика стана важен фактор за развитие на земеделието ни...
 

Казус по Стокова политика и иновационен маркетинг pro


Проучете, опишете и анализирайте стоковият микс на Шкода. Коментирайте ефекта от подценяването на продуктовото развитие на Шкода след закупуването й от VW. Каква е концепцията (идеята) за Skoda Roomstar? Какви потребности ще задоволява...
1 2 3 4 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Управление на иновациите с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент