Иновации и иновационна система


Доклад по иновации за основи на иновациите...
 

Иновации в компания за захарни изделия


Иновации в международния бизнес. Точно кратко и ясно. Ще е от полза при професор М.Маринов...
 

Доклад - брой на научните публикации в България за период от 20 години


Анализ на данни от различни източници, свързани с публикационната активност в България от страна на служители и студенти. Използван е на конференция....
 

Научните изследвания и иновациите, като предпоставка за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика pro

02 апр 2015
·
11
·
3,292
·
15.00 лв.

Научните изследвания и иновациите като предпоставка за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика...
 

Брой издадени патенти в България


Доклад по "Иновационен маниджмънт" на тема: Брой издадени патенти в България...
 

Същност на иновациите


Основоположник на иновaционната теория е австрииският икономист Йозеф Шумпетер с трудовите си теории на икономическо развитие, публикувано през 1911г и бизнес цикли, побликувано през 1939г. Той класифицира иновациите в 5 групи...
 

Иновациите в българския футбол


Иновации в управлението и финансирането на ПФК „Левски”...
 

Иновационна политика на България

04 юни 2015
·
8
·
1,129
·
21
·
30

Едно от основните предизвикателства при изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България до 2020 г. ще бъде свързано с постигането на конкретни резултати...
 

Доклад по иновации в бизнеса

19 май 2015
·
8
·
3,171
·
12

Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) са един от най-важните двигатели на иновативността на предприятията и растежа на икономиките...
 

Наука и иновации


За първи път секторната стратегия в България се разработва в съвсем нови условия – България е член на Европейския съюз. Това налага определен анализ на изискванията на Европейския съюз към националните органи (макро ниво), както и към мезо и микро...
1 2 »

Качи доклад и спечели
 

Сподели своите Доклади по Управление на иновациите с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент