Същност на иновациите


За основоположник на иновационната теория се счита австрийският икономист Йозеф Шумпетер. Той класифицира нововъведенията в пет групи: нова производствена техника или производствени процеси...
 

Иновационен процес


По своята същност разработването на стратегии в иновациония мениджмънт представлява алтернативно планиране в дългосрочна перспектива. Иновационната стратегия е функция на технологичните възможности,пазарните цели и конкурентните позиции на фирмата...
 

Проблеми на иновационните дейности в Република България и Европа


Понятието иновация произлиза от латински, което означава обновяване или нововъведение. В специализираната литература съществуват много определения за иновации, които взаимно се допълват...
 

Иновативни антибактериални стъкла


Курсов проект по дисциплината "Иновации в строителството", за студенти от Икономически университет - Варна...
 

Иновационна стратегия


Иновационната стратегия е ориентирана към създаване на такива от-личителни особености на фирмата, които да водят до конкурентни предимства за нея и до повишаване на нейната конкурентоспособност....
 

Добри иновационни политики във фирмата Мерцедес


През последните години иновацията и иновационната политика се възприемат като едва ли не магически ключ към икономическия успех на всички равнища: европейско, национално, регионално, фирмено...
 

Иновации


Понятие за иновации, видове иновации, необходимост от иновации. Причини за иновации...
 

Среда за иновации


Среда за иновации: бизнес инкубатори, иновационни мрежи, клъстери, бизнес и иновационни центрове, технологични паркове...
 

Основни концепции в мениджмънта на иновациите

28 яну 2016
·
2
·
1,296

Основни концепции в мениджмънта на иновациите: концепция за жизнения цикъл на продуктите, технологиите; крива на опита; портфейлни матрици и др...
 

Същност на иновационния процес и иновациите


Иновационният процес е най-важната част от цялостната стратегия на предприятието. Изпълнява ролята на средство за постигане на целите на компанията, които включват продажба на продуктите, като извлича максимална печалба...
1 2 3 »

Качи тема и спечели
 

Сподели своите Теми по Управление на иновациите с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент