Иновации


Характерни черти на иновациите според Шумпетер – в основата им стои широкото понятие "нововъведение". Жизненият цикъл на иновацията се разглежда като процес на "съзнателно разрушение"...
 

Иновации и иновационна система


Доклад по иновации за основи на иновациите...
 

Иновации - помагало с въпроси и отговори


Реални промени; положителен резултат; иновацията като процес; материални и нематериални резултати...
 

Иновации


Понятие за иновации, видове иновации, необходимост от иновации. Причини за иновации...
 

Проблеми на иновационните дейности в Република България и Европа


Понятието иновация произлиза от латински, което означава обновяване или нововъведение. В специализираната литература съществуват много определения за иновации, които взаимно се допълват...
 

Ученическото самоуправление


Ако учиш някого на нещо, без сам той да вземе участие в работата, никога не ще го научиш” - Бърнард Шоу...
 

Два изпитни вариянта по иновации в туризма


Понятието "иновация" е въведено за първи път от Йозеф Шумпетер още в самото начало на XX век. Етапи в обобщена структура на иновациония процес. I етап: Възникване на идея за иновация; II етап: Постигане на научно обосноваване...
 

Зелени технологии (иновации)


Курсова работа по Бизнес среда на тема Зелени иновации (технологии). Без иновациите е невъзможно все по-бързото развитие на зелените технологии. Зелените иновации увеличават производствените възможности...
 

Проблеми на иновационните дейности в Р. България и Европа


Терминът "иновация" означава обновление, въвеждане на новост в практиката, изразяваща се в нов продукт, технология, пазарна и организационна промяна...
 

Представяне на пречиствателна станция на околната среда и водите


Опазването, рационалното използване и управлението на водните ресурси в България е от изключителен приоритет за устойчивото развитие на страната. Прогнозите за нарастващ воден дефицит превръщат пречистването на отпадъчните води във въпрос от...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Управление на иновациите с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент