Иновации в образованието


Междусубектните взаимодействия в образователния процес се осъществяват чрез утвърждаването на образователни стратегии и техники за организация на дейността, т.е утвърждава се интерактивното взаимодействие чрез екипното обучение...
 

Иновационен процес - дефиниране и модели


Иновациите имат важно значение не само за икономиката като цяло, но в условията на изключително турболентна бизнес среда те са необходими за оцеляването и развитието на всяка отделна фирма...
 

Същност и класификация на иновациите


Понятието "иновация" възниква още в началото на 20 век. Въведено е от австро-американския икономист Йозеф Шумпетер. В книгата си "Теория на икономическото развитие" (1911 г.)...
 

Същност и класификация на иновациите


Понятието възниква още в началото на 20 век. Въведено е от австро-американския икономист Йозеф Шумпетер. В книгата си "Теория на икономическото развитие" (1911 г.) той описва иновационните процеси като...
 

Иновативни антибактериални стъкла


Курсов проект по дисциплината "Иновации в строителството", за студенти от Икономически университет - Варна...
 

Иновационен мениджър


Иновацията е процес на внасяне на новости в дейността и в продуктите на организацията. Съществуват три основни виждания за генезиса на иновациите; подход на пазарното търсене...
 

Иновационна идея


Фирмата е водещ производител. Постоянното внедряване на нови продукти, висококвалифицирани специалисти и обезпечаване с най-нови технологии и оборудване от водещи европейски и американски фирми отрежда лидерско място на дружеството в...
 

Иновационна политика и иновационен риск


Същност и характеристики на риска в иновациите, същност на иновационният риск, видове иновационни рискове...
 

Иновативни електровелосипеди


Настоящата курсова работа има за цел да изясни основните понятия свързани с иновационния мениджмънт и да опише характеристиките на електровелосипедите, които се явяват масова иновация в нашето съвремие....
 

Управление на иновациите


Под иновации или нововъведение разбираме крайния резултат от прогреса на нови продукти, услуга, процеси или форма на организация на производителна или търговска дейност...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Управление на иновациите с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент