Иновации в образованието


Казус, насочен към проблемите на съвременното образование...
 

Същност на иновациите


За основоположник на иновационната теория се счита австрийският икономист Йозеф Шумпетер. Той класифицира нововъведенията в пет групи: нова производствена техника или производствени процеси...
 

Добри иновационни политики във фирмата Мерцедес


През последните години иновацията и иновационната политика се възприемат като едва ли не магически ключ към икономическия успех на всички равнища: европейско, национално, регионално, фирмено...
 

Иновации


Понятие за иновации, видове иновации, необходимост от иновации. Причини за иновации...
 

Същност на иновационния процес и иновациите


Иновационният процес е най-важната част от цялостната стратегия на предприятието. Изпълнява ролята на средство за постигане на целите на компанията, които включват продажба на продуктите, като извлича максимална печалба...
 

Иновации – характеристика, сфери на приложение, класификация pro

11 окт 2015
·
22
·
6,047
·
43
·
15.00 лв.

Иновацията е нещо, което се прави за първи път, а подтикът за това е нова идея (инвенция ). Инвенция – нова идея, нов начин (изобретение, техническо решение) зa разрешаване на нови или стари проблеми...
 

Зелении технологии за градска среда


Темата е свързана със "зелените" иновации в строителството...
 

Тест по управление на иновациите


Вторични иновации са тези, които: подобряват характеристиките на продуктите като изменят принципите, които са в основата на тяхното създаване...
 

Управление на иновациите


Иновация или нововъведение е резултатът от процеса на създаване на нов продукт, процес, услуга или форма на организация и управление. Преобладаващата част от изследванията и методите за изучаване на иновациите се насочват към технологичните...
 

Задачи на образованието


Вече не е достатъчно само задоволяването на всяко дете още от най-ранна възраст само със знания, от които то ще може да черпи бъдещето. Всеки един човек трябва да се научи да учи през целият си живот...
1 2 3 4 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Управление на иновациите с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент