Внедрена иновация във Samsung Electronics pro

11 дек 2017
·
15
·
3,439
·
3
·
10.00 лв.

Иновативността е един от основните инструменти на стратегиите за растеж за навлизане на нови пазари, увеличаване на съществуващия пазарен дял и осигуряване на конкурентно предимство на компанията...
 

Анализ на иновационния потенциал на фирма Интерактив шеър на основата на методологията IMProve pro


Ще бъде направен анализ на иновационния потенциал на една от водещите уеб агенции у нас – Интерактив шеър. Компанията се занимава основно в разработката на уеб сайтове, мобилни приложения, онлайн маркетинг и реклама...
 

Иновации и дигитализация в съвременния свят pro


Живеем в такова време, в което иновациите и дигитализацията ни обгражда ежедневно, редица проблеми на обществото се решават по технологичен начин с помощта на новите дигитални технологии...
 

Проблеми на иновационните дейности в Европа pro


Думата иновация идва от латински и означава нововедение, обновяване. Самият иновационен просец е съвкупност от дейности, който са взаимосвързани, като изпълнението им следва специална логическа последователност и хронология...
 

Логистика и зелени технологии (иновации) pro


През 21-ви век, когато се е засилила изключително много глобализацията и по всякакви начини се вреди върху околната среда, дори и икономическите отрасли започват да прибягват до по-природозащитни технологии, които са наречени "еко“ или "зелени“....
 

Упавление на иновациите pro


Лидерството и организационната култура като фактори способстващи (възпрепятстващи) иновативността в “Леново Груп”...
 

Управление на иновациите мини казус 2 pro


Решение на мини казус 2 по предмета за текущо оценяване през април 2016г. Определете какъв тип е организационната структура на вашата организация - органичен, механичен или микс между двете...
 

Лидерство и иновации във фирма pro


Това е решение на големия казус по предмета за текущо оценяване през април 2016г....
 

Иновации – характеристика, сфери на приложение, класификация pro

11 окт 2015
·
22
·
6,047
·
15.00 лв.

Иновацията е нещо, което се прави за първи път, а подтикът за това е нова идея (инвенция ). Инвенция – нова идея, нов начин (изобретение, техническо решение) зa разрешаване на нови или стари проблеми...
 

Управление на иновациите pro


Основана през 1967 година от двама братя и техен приятел, сега Орифлейм е международна козметична компания, която оперира в повече от 60 страни по света...